§ 1. Regler
Turneringen spelas enligt Svenska Fotbollförbundets regler och tävlingsbestämmelser med följande tillägg och undantag. Notera att vi följer SvFF:s regler som innebär att inga tabeller eller slutsegrare får förekomma i klasserna B8, B9, B10, B11F, B12F, G8, G9, G10, G11F, G12F. I klasserna B11T, B12T, G11T, G12T tillämpas slutspel och tabeller.
B13 och G13 spelar 9v9 på 7-mannamål medan B14 och G 14 spelar 9v9 på 11-mannamål.

§ 2. Klasser
Pojkar : B8, B9, B10, B11T (tävling), B11F (ej tävling), B12T (tävling), B12F (ej tävling), B13, B14, B15, B16
Flickor : G8, G9, G10, G11T (tävling), G11F (ej tävling), G12T (tävling), G12F (ej tävling), G13, G14, G15/16, G17/18
Parasport Trophy
Seniorklass mixed

§ 3. Antal spelare
11 mot 11: 10 utespelare + målvakt, fritt antal avbytare
9 mot 9: 8 utespelare + målvakt, fritt antal avbytare
7 mot 7: 6 utespelare + målvakt, fritt antal avbytare
5 mot 5: 4 utespelare + målvakt, fritt antal avbytare
I klasserna B8-B12 och G8-G12 gäller att samtliga spelare som finns med och är tillgängliga vid matchtillfället ska spela.

§ 4. Representation
Spelare får inte delta i fler än ett lag i samma åldersklass. Undantag från detta kan godkännas av tävlingsledningen i klasserna B8, B9, B10, B11F, B12F, G8, G9, G10, G11F, G12F. Däremot är det tillåtet för spelare att representera fler än ett lag om detta sker i en annan åldersklass. Om så är fallet måste spelaren stå uppskriven på de olika lagens deltagarförteckningar. Flickor får spela i både flick- och pojkklasser.

§ 5. Sammanslagna lag
5.1 Sammanslagning av lag som godkänts i hemmadistriktet och de sammanslagningar som godkänts av Umeå Fotbollsfestival tillåts spela Umeå Fotbollsfestival. Spelare ska kunna legitimera sig.
5.2 I de fall utländska lag tillämpar 1 Augusti-regeln (t.ex. USA och England) har arrangören rätt att avgöra vilken klass lagen ska tillhöra enligt beslut från Västerbottens Fotbollförbund.

§ 6. Dispenser
6.1 För 11 mot 11 och 9 mot 9 klasserna ges generell dispens för två spelare per match som är högst ett år för gamla.
6.2 För 7 mot 7 klasserna ges generell dispens för en spelare per match som är högst ett år för gammal.
6.3 Det finns ingen gräns för hur många dispenser ett lag kan ha så länge ovanstående efterföljs. Skulle det visa sig att ett lag inte följer detta så förlorar laget den aktuella matchen med 0-3. Tävlingsledningen kan i enstaka fall bevilja dispenser under andra förutsättningar än ovan.
6.4 För 11 mot 11och 9 mot 9 lag som har fler än två överåriga spelare på sin deltagarförteckning och 7 mot 7 lag som har fler än en (1) överårig spelare på sin deltagarförteckning ska alltid lämnas in en laguppställning inför varje match där det framgår vilken/vilka överåriga spelare som ska användas i den aktuella matchen. Laguppställningen lämnas till festivalkansliet vid spel på Nydalafältet, eller till sekretariatet vid respektive spelplan.
6.5 Föreligger särskilda skäl kan dispens beviljas för spelare som är mer än ett år för gamla. Beslut tas av tävlingsledningen i varje enskilt fall efter inkommen dispensansökan.

§ 7. Matchtid
11 mot 11:  2 x 20 minuter i gruppspel och slutspel. 2 x 25 minuter i A- och B-finaler.
9 mot 9:  2 x 20 minuter i gruppspel och slutspel. 2 x 25 minuter i A- och B-finaler.
7 mot 7:  2 x 15 minuter (inga tabeller och inget slutspel i klasserna B10, B11F, B12F och G10, G11F, G12F).
5 mot 5:  2 x 15 minuter (inga tabeller och inget slutspel i klasserna B8-9 och G8-9).

§ 8. Tabell
3 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust. Skulle flera lag hamna på samma poäng i gruppen gäller följande: 1) Målskillnad. 2) Antal gjorda mål. 3) Inbördes möte. 4) Lottning.

§ 9. Utslagsmatcher där avgörande måste ske
Klasserna B11T, B12T, B13, B14, B15, B16, G11T, G12T, G13, G14, G15/16, G17/18, Seniorklass, Parasport Trophy: Vid avgjort resultat avgörs matchen med straffsparkar. Först fem straffar per lag. Därefter vid behov en straff per lag tills avgörande sker. Olika straffläggare tills alla spelare lagt sin straff. Eventuella skillnader i antal spelare mellan lagen kvittas inför straffläggningen så att samma antal spelare från båda lagen lägger straffar.
I de matcher som avgörs med straffläggning får alla spelare som deltagit i matchen lägga straff, alltså även avbytare som inte var på planen vid matchens avslutande. Inför och under straffläggningen är det tillåtet att byta målvakt.

§ 10. Offside
Endast i 11 mot 11 och 9 mot 9.

§ 11 A Allmänna spelregler 5 mot 5
Inspark: Målvakten startar spelet genom att rulla ut bollen eller genom att passa efter marken. Inga insparkar eller utsparkar är tillåtna. Efter död boll måste bollen lämna straffområdet innan bollen anses vara i spel.
Tillbakaspel till målvakten:Det är tillåtet för målvakten att med händerna ta upp tillbakaspel från det egna laget.
Igångsättande av spelet: På 5 mot 5 sker inga inkast, utan bollen läggs på sidlinjen och spelas igång via en passning efter marken eller genom att drivas igång från linjen.
Retreat-regel: Det försvarande laget backar tillbaka till egen planhalva så motståndarna kan sätta igång spelet.
Hörnor:Slås från hörnflaggan.
Målchansutvisning: Gäller inte i 5 mot 5.
Offside:Gäller inte i 5 mot 5.
I klasserna B8-B9 och G8-G9 delas lagen in i större grupper och alla lag garanteras sex matcher. Resultaten noteras, men det förs inga tabeller och det finns inget slutspel.

§ 11 B Allmänna spelregler 7 mot 7
Inspark: Målvakten startar spelet genom att kasta/rulla ut bollen eller via en passning efter marken. Efter död boll måste bollen lämna straffområdet innan bollen anses vara i spel. Bollen får dock inte passera mittlinjen utan att först ha vidrörts av en med- eller motspelare eller att bollen studsat på egen planhalva. Om bollen vid inspark passerar mittlinjen utan att studsa eller vidröra någon spelare kommer frispark att utdelas.
Inkast: Om en spelare gör ett inkast på ett tekniskt felaktigt sätt ska samma spelare få möjlighet att göra om inkastet, efter att domaren utfärdat en kortare instruktion.
Hörnor: Slås från hörnflaggan.
Tillbakaspel till målvakten: Det är endast tillåtet för målvakten att ta emot tillbakaspel från det egna laget med fötterna, händerna får inte användas.
Målchansutvisning:Gäller inte i 7 mot 7.
Offside: Gäller inte i 7 mot 7.
I klasserna B10, B11F, B12F, G10, G11F, G12F delas lagen in i större grupper och alla lag garanteras sex matcher. Resultaten noteras, men det förs inga tabeller och det finns inget slutspel. Klasserna B10, B11F, B12F, G10, G11F, G12Fspelas med slutspel i enlighet med § 9.

§ 12. Walk Over
Lag som inte meddelat eventuell försening till tävlingsledningen och inte infunnit sig senast 5 minuter efter utsatt speltid förlorar matchen. Motståndarna tilldelas 3 poäng och 3-0. Skulle båda lagen utebli förklaras båda lagen som förlorare med 0-3 och inga poäng utdelas. Lag som lämnar Walk Over utan synnerligen starka skäl debiteras en straffavgift på 500 SEK/match.

§ 13. Protester
Protester inlämnas skriftligen till tävlingsledningen vid festivalkansliet på Nydalafältet senast 60 minuter efter spelad match. En protestavgift på 500 kronor ska inbetalas i samband med protestens inlämnande. Avgiften återbetalas om protesten godkänns. Observera att det enligt FIFA:s regel 5 inte går att protestera mot domares beslut i fakta som rör matchen.

§ 14. Varningar
Varningar ackumuleras inte.

§ 15. Utvisning
Utvisad spelare stängs automatiskt av i lagets nästkommande match i samma åldersklass om inte tävlingsjuryn beslutar om förlängd avstängning. Detta gäller enbart direkt röda kort, två varningen föranleder ingen avstängning. Ansvarig ledare kontaktar tävlingsjuryn för besked.
OBS!
Spelare som deltar i match där han/hon är avstängd anses vara obehörig och laget förlorar matchen med 0-3.

§ 16. Tävlingsjury
Består av representanter från arrangörsföreningen samt Södra Västerbottens Domarklubb. Dess beslut kan inte överklagas.

§ 17. Utrustning
Benskydd är obligatoriskt. Ringar, örhängen, halsband och klockor ska avlägsnas innan spel tillåts. Västar tillhandahålls av arrangören.

§ 18. Omklädning
Omklädning och dusch sker på skolor och hemma.

§ 19. Bollar och bollstorlek
Arrangören tillhandahåller endast matchbollar.
Bollstorlek 3 i klasserna B8, B9, G8, G9.
Bollstorlek 4 i klasserna B10, B11, B12, B 13, G10, G11, G12, G13.
Bollstorlek 5 i klasserna B14, B15, B16, G 14, G15/16, G17/18, Seniorklass samt Parasport Trophy.

§ 20. Priser
Medaljer till de tre främsta lagen i A-slutspelet samt till segrarna i B-slutspel. Pokaler till finallagen i A-slutspel.
Medaljer till klasserna B8, B9, B10, B11F, B12F, G8, G9, G10, G11F, G12F.

§ 21. Prisutdelning
Prisutdelning sker direkt efter avslutad match. Viss väntetid kan uppstå då flera finaler spelas samtidigt.

§ 22. Försäkringar och ansvar
Ledarna i varje lag ansvarar för att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Umeå Fotbollsfestival har ingen kollektiv försäkring som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.

Umeå Fotbollsfestival är inte återbetalningsansvarig för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå på grund av pandemi, krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller på grund av myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

Vid otjänlig väderlek eller annat oförutsedd händelse som medför att turneringen inte kan genomföras eller slutföras återbetalas inga avgifter.

OBS! För att säkra rätt matchresultat till alla matcher ska en ansvarig ledare från respektive lag direkt efter avslutad match kontrollera domarkortet och godkänna resultatet genom att signera detta.