Busstidtabeller för festivalbussarna finns på varje hållplats vid skolor och spelfält.  Alla deltagare som beställt logi på skola åker gratis med våra festivalbussar.