Sjukvård under festivalen

Vi vill påminna om att vi på nydalafältet har en sjukvårdsvagn. Där kan ni få rådgivining, hjälp med omplåstring och annan grundläggande sjukvård. Sjukvården finns i en vagn på fältet vid plan 1.

Händer något på övriga planer har planvärdarna ett telefonnummer till vagnen för rådgivning.