Turneringen spelas enligt Svenska Fotbollförbundets regler och tävlingsbestämmelser med följande tillägg och undantag:

§ 1. Antal spelare
6 utespelare + målvakt och fritt antal avbytare.

§ 2. Representation
Spelare får ej delta i fler än ett lag i samma klass.

§ 3. Speltid
Gruppspel = 2 x 15 minuter
A- och B-slutspel = 2 x 20 minuter.
Kort paus minuter mellan halvlekarna.

§ 4. Utslagsmatcher där avgörande måste ske
Vid oavgjort resultat avgörs matchen med straffsparkar. Först fem straffar per lag. Därefter vid behov en straff per lag tills avgörande sker. Olika straffläggare tills alla spelare lagt sin straff. Eventuella skillnader i antal spelare mellan lagen kvittas inför straffläggningen så att samma antal spelare från båda lagen lägger straffar.
I de matcher som avgörs med straffläggning får alla spelare som deltagit i matchen lägga straff, alltså även avbytare som inte var på planen vid matchens avslutande. Inför och under straffläggningen är det tillåtet att byta målvakt.

§ 5. Varning och utvisning
En spelare kan få ett gult kort vid förseelse på planen. Två gula kort leder automatiskt till rött kort och utvisning. Grövre förseelse kan leda till rött kort direkt.
Varningar ackumuleras inte.
Utvisad spelare stängs automatiskt av i lagets nästkommande match i samma tävlingsklass om inte tävlingsjuryn beslutar om förlängd avstängning. Ansvarig ledare kontaktar tävlingsjuryn för besked.
OBS!Spelare som deltar i match där han/hon är avstängd anses vara obehörig och laget förlorar matchen med 0-3.

§ 6. Utrustning
Laget skall ha enhetlig klädsel med tydlig siffra på ryggen.
Målvakten skall ha en avvikande tröjfärg från utespelarna i sitt lag.
Kaptenen skall bära kaptensbindel.
Skydd på kroppen (knäskydd etc) får inte vara försett med något material som kan skada med/motspelare.
Fotbollsbenskydd är obligatoriskt.

§ 7. Material
Bollstorlek 5.
Mål är sedvanliga 7 mot 7 mål.
Matchbollar tillhandahålls av arrangören. Uppvärmningsbollar står varje lag själva för.

§ 8. Poängräkning
3 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust. Skulle flera lag hamna på samma poäng i gruppen gäller följande: 1) Målskillnad. 2) Antal gjorda mål. 3) Inbördes möte. 4) Lottning.

§ 9. Walk Over
Lag som ej infunnit sig senast 5 minuter efter utsatt speltid förlorar matchen. Motståndaren tilldelas 3 poäng och 3-0. Skulle båda lagen utebli, förklaras båda lagen som förlorare med 0-3 och inga poäng utdelas. Lag som lämnar W.O. utan synnerligen starka skäl debiteras en straffavgift på 500 kr/match.

§ 10. Protester
Protester inlämnas skriftligen till tävlingsledningen vid festivalkansliet på Nydalafältet senast 60 minuter efter spelad match. En protestavgift på 500 kronor ska inbetalas i samband med protestens inlämnande. Avgiften återbetalas om protesten godkänns. Observera att det enligt FIFA:s regel 5 inte går att protestera mot domares beslut i fakta som rör matchen.

§ 11. Tävlingsjury
Består av representanter från arrangörsföreningen samt Södra Västerbottens Domarklubb.
Dess beslut kan inte överklagas.

OBS! Matchresultat
För att säkra rätt matchresultat till alla matcher ska en ansvarig ledare från respektive lag direkt efter avslutad match kontrollera domarens matchrapport och godkänna resultatet genom att signera matchrapporten.

Prisutdelning
Prisutdelning sker direkt efter avslutad match.

För att få information om Svenska Fotbollsförbundets tävlingsregler - prova Svenska Fotbollsförbundets hemsida www.svenskfotboll.se