Parkeringsinformation (2017)

I samband med Umeå Fotbollsfestival så är det väldigt mycket folk i rörelse och stundtals väldigt mycket trafik. Vi vill därför vädja till ER som bor på gång- eller cykelavstånd från matcharenorna att välja andra transportsätt än bil.

Nydalafältet
Speciellt problematiskt är trafiksituationen till och från Nydalafältet, där parkeringen stundtals kan vara full under festivaldagarna. Till Nydalafältet tar ni er enkelt med lokaltrafik, linje 1 mot Östra Ersboda, hållplats Nydala. Välj gärna gratis parkeringsalternativ efter Älgvägen och Mariehemsvägen (se skyltning) samt GE Healthcares parkering (skyltat i korsningen Älgvägen/Mariehemsvägen).
Parkering på Nydalafältet kostar 20 kronor per dag.

Ålidhemsskolan och Ålidhemsplanen
Det är förbjudet att parkera längs vägen vid Ålidhemsskolan. Parkerade bilar där gör att turneringens busslinje inte kan passera vilket orsakar onödig försening och irritation. Vi hänvisar istället till parkeringen vid Ålidhems Centrum, cirka 300 meter från skolan och matcharenan.

Campus Arena
Campus Arena ligger inne på universitetsområdet där det sker en hel del byggnationer, vilket gör möjligheterna till parkering begränsade. Här hänvisar vi till parkeringen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) eller betalparkeringarna inne på univer sitetsområdet.

Umeå Energi Arena Sol (fd. T3 Arena)
Även kring denna arena sker en del byggnationer. Parkering sker enklast på grusplanen bredvid UEA Sol.

Vildmannavallen 1 och 2
Parkering sker uppe vid Vildmannahallen samt inne på den stora parkeringen inne på Umestan.Tack för visad hänsyn!

Kommentarer