Boys 12 - ändring

På grund av sent avhopp så har en förändring skett i slutspel A och B:s spelschema i klassen B12.